logo

Amb 37 peus d'alçada, el 'Split-Rocker' de Jeff Koons, cobert de flors, demana molt d'amor

L'obra d'art més sorprenent de Glenstone també és una gesta hortícola, plantada amb 24.000 plantes anuals i cuidada amb cura per un equip dedicat.

Aquesta floristeria va començar a cuidar les orquídies malaltes al costat. Ara cuida 13.000.

Art Chadwick està satisfent una necessitat absurdament òbvia i, en el món de l'horticultura, espectacularment insatisfada.